Jan Břečka & Vladimír Tučapský
Beatles v Čechách
Beatles v českém tisku 1963-1970
Autoři:Mgr.Jan Břečka, Vladimír Tučapský
Vydáno:Ing.Ludvík Kollár, vydavatelství KOMERS, Ostrava 1998(70 stran, 28 fotografií, 59Kčs)

Tato sympatická knížečka určená pro fanoušky Beatles byla vydána ve spolupráci s The Beatles Fan Clubem České republiky, tehdy ještě v čele s historicky prvním předsedou L.Kollárem. Můžete si v ní přečíst soupis písemných a fotografických materiálů o Beatles, které se objevily v českém tisku v letech 1963-1970. Jádro seznamu tvoří údaje z časopisů 100+1 ZZ, Melodie, Pop Music Expres, Mladý svět, Kino, Květy, Sedmička, Svět v obrazech apod. Škoda, že autoři neposkytli ze svého bohatého archivu více naskenovaných dokumentů.

Homepage