Keith Badman
Beatles 1970-2000 Den po dni
After The Break Up 1970-2000, A Day By Day Diary


The Beatles, After The Break Up 1970-2000, A Day By Day Diary

Autor:Keith Badman
Vydáno:Omnibus Press NY 1999/VOLVOX GLOBATOR Praha 2005(884stran, fotografie 0, 599Kč)
ISBN:80-7207-561-6


Jak již napovídá název této knihy, jedná se o chronologický výčet událostí týkající se nejslavnější skupiny světa po jejím rozpadu v roce 1970. Zatímco kniha s podobným názvem Beatles po rozchodu(1993) od Davida Bennahuma se zaměřuje spíše na citace jednotlivých členů kapely, nabízí tato knížka ještě detailnější studii časového období od roku 1970. Prakticky den po dni autor zaznamenává fakta, ať už klíčové či méně důležité, které se odehrály v životě samotných Brouků. Na 882 stranách textu najdete dosud nejúplnější publikovaný záznam Johnovy činnosti během posledních deseti let jeho života a Paulových zážitků se skupinou Wings. Dále kniha zahrnuje všechna známá veřejná vystoupení, všechny filmy, všechny nahrávací frekvence, téměř každé vystoupení v televizi a v rozhlase a každý významnější rozhovor v novinách a časopisech. Keith Badman zde nikomu nestraní a objektivně se věnuje jak Johnovi s Paulem, tak i Georgeovi s Ringem.
Pro fanoušky Beatles bude tato publikace určitě váznamnou pomůckou jak se orientovat v událostech uplynulých třiceti let, pro ostatní čtenáře zřejmě bude tento gejzír informací(bez jakýchkoliv fotografií) poněkud nezáživné čtení. Nakladatelství VOLVOX GLOBATOR určitě zaslouží jedničku za vydání této knihy, horší je to s návrhem obalu, který postrádá nápaditost a je naprosto shodný s již dříve vyšlou publikací Jak vznikaly písně Beatles(1999). Možná někoho ale potěší, že tato knížka má záměrně tentýž rozměr a grafickou úpravu jako další knihy z téhož nakladatelství nazvané George Harrison(2004), Beatles encyklopedie(2006) nebo John(2008).

Homepage