The Art & Music Of JOHN LENNON


cover photograph by Tom Hanley

Autor: Peter Doggett
Vydáno/Issued: OMNIBUS PRESS, London 2005(385 pages, 38 photographs, 25£)
ISBN:1-84449-954-5

The book follows Lennon from his roots in Liverpool´s rock scene to the days of global stardom, exploring the changing ways in which he choose to express his vivid imagination - in music, in words and in images. It explains the potent influence of Yoko Ono who not only opened Lennon´s eyes to provocative new ways of making art, but also, in the end, made him morbidly dependent upon her emotional support.
From teenage rock´n´roll to bed-ins for peace, from graphic explorations of sexuality to political crusades. Lennon´s life and work were always driven by passion, grit and ambitions. The Art & Music Of John Lennon is a fitting tribute to his towering creative spirit and his enduring legacy.

Tato kniha sleduje Lennona od jeho začátků na liverpoolské rockové scéně až do dnů, kdy jako slavná hvězda hledal různé způsoby, kterými by vyjádřil svou impulzivní představivost - v hudbě, ve slovech a v kresbách. Kniha vysvětluje silný vliv Yoko Ono, která Lennonovi nejen otevřela oči aby ho podnítila k novým způsobům tvorby umění, ale také koneckonců ho přinutila k chorobné závislosti na své emocionální pomoci.
Od teenagerovského rokenrolu až po postelové kampaně za mír, od sexuálních grafických kreseb až po politické křížové výpravy. Lennonův život a dílo byly vždy poháněny jeho vášní, vytrvalostí a ctižádostí. Kniha The Art & Music Of John Lennon přiléhávě vzdává hold jeho ohromnému tvůrčímu duchu a jeho trvalému odkazu.

Homepage